terug naar pagina gespeelde stukken
recensie Mimicri pakt uit met flitsend blijspel.


Toneelvereniging Mimicri speelde op 6 en 7 november 2009 het stuk "Ik wil Mjoessof spreken"  van Valentin Katajef. 

door  Henk  IJsselsteijn

"Ik wil Mjoessof spreken" was een tekst die veelvuldig en bijna door alle personages werd uitgesproken tijdens de jubileumvoorstelling van Peter Knijnenburg. Mjoessof zelf, een puike creatie van de jubilerende acteur, was meestal onvindbaar omdat hij zich had verstopt in een bezemkast of staande klok.

Het stuk, een blijspel in twee bedrijven, viel duidelijk in de smaak bij het publiek.Al tijdens de eerste dialogen tussen Tsjoera, verrassend gespeeld door Ellen Blom, en Zaitsjef werd er volop gelachen. Zaitsjef bewees dat een leugentje om bestwil catastrofale gevolgen kan hebben. Deze Russische ambtenaar dreef zichzelf en de andere bewoners en passanten van kuuroord "de Zonnebloemen" bijkans tot waanzin. Hans van Amsterdam was duidelijk in zijn element in deze rol.

De chaos werd compleet toen Vera Karpovna, de directrice, zich met de zaak ging bemoeien. Haar opvattingen over goed en kwaad, haar hysterisch karakter en haar bemoeizucht maakten de zaak alleen maar ingewikkelder. Het was niet voor de eerste keer dat Antoinette van der Velde een dergelijk type op sublieme wijze vertolkte.

Het was interessant om te zien dat het succes van een blijspel of een klucht niet hoeft af te hangen van onderbroekenlol of deuren die te pas of te onpas open of dicht gaan. Een ambtenaar en een directrice die steeds verder verstrikt raken in hun eigen zwakheden kunnen zichzelf en hun omgeving destabiliseren. Als publiek is dat genieten.

Natuurlijk is dit de verdienste van de auteur van dit blijspel maar niet onvermeld mag blijven dat Angela van Tol, die de regie voerde, een aantal aanpassingen had gedaan die het tempo in de voorstelling duidelijk ten goede kwam.

Natuurlijk liepen er nogal wat verhaallijnen door en naast elkaar. Klawa Koltsjin en Kostja Kaloesjien, als de jonggeliefden, die dan weer in elkaars armen verstrengeld lagen om het volgend moment al ruziënd elkaar af te stoten. Birgitte Steens en Hans van Netburg klaarden deze klus vakkundig.

Marijke van Amsterdam speelde de rol van Zoja Doetkina. Een getrouwde vrouw met vele minnaars. Althans in haar gedachten. Haar zangsolo leverde haar terecht een open doekje op.

Petra de Ruiter, Mija Kuiken, Jan van Tongeren en Cily Banus stonden borg voor de wat kleinere rollen. Een gulle lach van het dankbare publiek was regelmatig hun deel.

Niet alleen het publiek genoot met volle teugen. Mimicri raakte duidelijk geïnspireerd door de bijval van het publiek. Dat kan ook nadelig zijn. Door het gelach in de zaal waren sommige teksten niet te verstaan. Ervaren acteurs zoals Peter Knijnenburg en Antoinette van de Velde laten zien dat toneelspelen ook betekent communiceren met de zaal. Even inhouden of een tekst herhalen wijst op vakmanschap.

Naast de tekst en de behandeling van deze tekst door het gezelschap wil het gezicht ook wat. En dan bedoel ik in dit geval niet de dames en heren op het toneel. Het decor van Jan van Tongeren en Hans Zonneveld zag er niet alleen goed uit maar was vooral functioneel.

Al met al een geslaagde voorstelling. Twee avonden uitverkocht. Jammer voor degenen die geen kaartje konden bemachtigen. Volgende keer beter zullen we maar denken.